Manga

Tetsudou Shoujo Manga (Digital)

Maiden Railways

 Tetsudou Shoujo Manga

1. Rouman Hikou ni Nottotte 2. Kare no Sumu Illuda 3. Rittai Kousa no Eki (Overpass Junction) 4. Ao to Shiro no Ream 5. Mokuyoubi no Savarin 6. Yoru wo Kasaneru 7. Aru Kyuujitsu


  Information    MAL

  Alternative Titles


 • Japanese : 鉄道少女漫画
 • English : Maiden Railways
 • Synonyms : Overpass Junction,Rouman Hikou ni Nottotte,Kare no Sumu Illuda,Rittai Kousa no Eki,Ao to Shiro no Ream,Mokuyoubi no Savarin,Yoru wo Kasaneru,Aru Kyuujitsu

 • Type : Manga
 • Volumes : 1
 • Chapters : 7
 • Status : Finished
 • Published : Aug 28, 2008 to Jun 30, 2010
 • Genres : ,
 • Authors : Nakamura, Asumiko
 • Serialization :
 • Score : 7.06Download Tetsudou Shoujo Manga

IAMZERO Mega IAMZERO OD DDL IAMZERO Mirror

Genre
Back to top button