Shouwa-Genroku-Rakugo-Shinju

144

Gintoki Sensei

I'm a smart person. I just like to do stupid things.